Česká data

spojujeme svět

O nás

Společnost Česká data s.r.o. byla průkopníkem budování optických tras, které nejrychlejší internet umožňují jak na sídlištích tak mezi jednotlivými částmi měst. Díky bohatým zkušenostem v realizacích optických sítí nyní poskytuje navazující správu sítí, serverů a informačních systémů nejen pro soukromé firmy, ale také pro školy. Díky zkušenostem s budováním lokálních LAN sítí v několika školách je společnost Česká data také profesionálem nejen v síťařině, ale v komplexním síťovém řešení a správě interních školních systémů a wi-fi sítí. Vzhledem k potřebě kvalitní správy sítí a celého elektronického provozu školy tak, aby výuka dalších generací probíhala bez problémů se zaměřujeme na poskytování IT služeb pro školy za takových podmínek, aby si kvalitní servis mohla dovolit každá z nich.

Nabízené služby:

(Všechny zmíněné služby nabízíme hlavně pro školy a vzdělávací instituce)